Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Format per la comunicacion d'estadístiques d'accidents relacionats amb pirotècnia per part de les comunitats autònomes en la base de la Disposicion Addicional Sisena del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria (Reial Decret 563/2010, de 7 de maig.

Mode d'accés
Certificat digital Per codi d'expedient
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. de Mines
Tema
Mines

Regulador

Reial decret 1335/2012, de 21 de setembre (BOE 29/09/2012)

Pel qual es modifica el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articulos pirotecnicos i cartucheria.

Accés al procediment

Certificat digital
Per codi d'expedient

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 201295
ARPIA-Recollida i actualizacion periodica de dades sobre acceidentes relacionats com articulos pirotecnicos per part de les Comunitats Autonomas.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.