Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Autorització per a la construcció, modificació, ampliació i explotació d'instal lacions elèctriques de producció, transport i distribució

Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. d'Energia Electrica
Tema
Energia elèctrica

Regulador

Llei 54/1997, de 27 de Novembre, del sector elèctric (BOE 28/11/1997)

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre (BOE 27/12/2000)

Pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

Reial decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener (BOE 26/01/2008)

Pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes.

Reial decret 1131/1988 reglament d'execució del RD 1302/1986 d'avaluació d'impacte ambiental  (BOE 05/10/1988)

Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE 02/07/2002)

Reial decret 509/2007, de 20 d'abril (BOE 21/04/2007)

Pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

Accés al procediment

Certificat digital

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 178380
Autorizacion per la construccion, modificacion, ampliacion i explotacion d'instal·lacions electricas de produccion, transport i distribucion.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario