Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Accés a la sol·licitud d'ajuda relativa a la Línia Exportadors, la finalitat d'aquestes ajudes és la de promoure i facilitar l'accés de productes i empreses espanyoles als mercats de tercers països, finançant els costos associats a les següents actuacions:

  • Visites d'inspecció i auditories oficials realitzades per les autoritats de països tercers amb la finalitat d'aconseguir el reconeixement o equivalència dels establiments dels operadors espanyols conforme als requisits sanitaris o fitosanitaris; així com les actuacions prèvies necessàries.
  • El pagament de taxes que exigeixen determinats països tercers com a pas previ al procés de formalització d'obertura de mercat.
  • Obtenció de certificacions obligatòries exigides als productes espanyols sobre el compliment dels requisits d'importació o comercialització adoptats per països tercers.
  • Consultoria, vigilància i assessorament jurídic relacionats amb la defensa dels interessos comercials del sector exportador que limiten la seva capacitat exportadora, entre les quals caldria incloure aquelles vinculades als procediments de defensa comercial.
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Direcció general de Política Comercial
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspecció, Certificació i Assistència Tècnica del Comerç Exterior
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Ordre ICT/1116/2021, de 7 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'obertura de mercats exteriors i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021

Ordre ICT/343/2022, de 18 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre ICT/1116/2021, de 7 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'obertura de mercats exteriors i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021.

Ordre ICT/231/2023, de 2 de març, per la qual es modifica l'Ordre ICT/1116/2021, de 7 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'obertura de mercats exteriors i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021

Extracte de la Resolució de la Secretària d'Estat de Comerç de convocatòria de les línies d'ajudes per a l'obertura de mercats exteriors l'any 2023.

Accés al procediment

Certificat digital

Accés a la sol·licitud d'ajuda relativa a la Línia Exportadors.

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

En cas de donar-se alguna incidència en l'emplenament de les sol·licituds posi's en contacte amb l'Oficina Virtual, explicant el problema i adjuntant, depenent del cas, les pantalles d'error. Indiqui també el seu nom i número de telèfon i un dels nostres tècnics es posarà en contacte amb vostè, en el telèfon que ens indiqui, en el menor temps possible.

Email: oficinavirtual@mincotur.es

Telèfon: 913494005

Per a qualsevol aclariment relatiu a la tramitació de la seva sol·licitud pot contactar a través del correu electrònic:

EMAIL: sgsoivre.sscc@mincotur.es

Informació addicional

Portal d'Ajudes

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2449232
Ajudes per a l'obertura de mercats exteriors

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.