Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Sol·licitud d'Autorització d'exportació de vacunes  de la Covid-19.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Direcció general de Política Comercial
Unitat de Gestió
S.G. de Comerç Internacional de Mercaderies
Tema
Permisos

Regulador

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/111 de la Comisión de 29 de enero de 2021 (DOUE 30/01/2021)

por el que se supedita la exportación de determinados productos a la presentación de una autorización de exportación.

AVÍS IMPORTANT

Recordi que en la primera sol·licitud que facin les empreses que han celebrat un acord d'adquisició anticipada (AAA) amb la Comissió Europea han d'adjuntar les dades de relatius a les seves exportacions en els últims tres mesos previs a l'entrada en vigor del Reglament 2021/111

Accés al procediment

Certificat digital

Accés a la sol·licitud d'Autorització d'exportació de vacunes de la Covid-19 amb Certificat Digital.

Plantilles a emplenar que ha d'aportar juntament amb la sol·licitud en format pdf signat electrònicament i format ODS:

Plantilla de sol·licitud [ODS] [4 KB]

Plantilla de comunicació dades a la COM [ODS] [24 KB]

Cl@ve

Accés a la sol·licitud d'Autorització d'exportació de vacunes de la Covid-19 amb Cl@ve.

Plantilles a emplenar que ha d'aportar juntament amb la sol·licitud en format pdf signat electrònicament i format ODS:

Plantilla de sol·licitud [ODS] [4 KB]

Plantilla de comunicació dades a la COM [ODS] [24 KB]

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

En cas de donar-se alguna incidència en l'emplenament de les sol·licituds posi's en contacte amb l'Oficina Virtual, explicant el problema i adjuntant, depenent del cas, les pantalles d'error. Indiqui també el seu nom i número de telèfon i un dels nostres tècnics es posarà en contacte amb vostè, en el telèfon que ens indiqui, en el menor temps possible.

Per a qualsevol aclariment relatiu a la tramitació de la seva sol·licitud pot contactar amb la Sotsdirecció General de Comerç Internacional de Mercaderies a través del correu electrònic: productosindustriales@mincotur.es

És recomanable llegir els següents documents relatius a la presentació de les sol·licituds.

Instruccions per al procediment d'Autorizacion de vacunes de la Covid-19 [PDF] [127 KB]

Requisits tècnics per a la presentació de sol·licituds [PDF] [47 KB]

Solucions a possibles problemes tècnics [PDF] [702 KB]

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2404909
Autorització d'exportació de vacunes COVID-19

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario