Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
És l'instrument que permet als ciutadans sol·licitar al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital la correcció dels errors materials, aritmètics o de fet que emmalalteixin els seus actes administratius. No es pot recórrer a aquesta via per sol·licitar la nul·litat o anul·labilitat de l'acte, sinó perquè l'òrgan administratiu comprovi si ha incorregut en un error material, aritmètic o de fet en dictar-ho i procedeixi a la seva rectificació.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Regulador

Article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (BOE 02/10/2015)

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Accés al procediment

Certificat digital
Cl@ve

Presentació de reclamacions

Accés al procediment amb Cl@ve

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Información sobre el trámite [PDF][108 KB]

Formulario de información

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 996901
REVOCACIÓ D'ACTES I RECTIFICACIÓ D'ERRORS

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.