>

Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
És l'instrument que permet als ciutadans sol·licitar al Ministeri d'Indústria i Turisme la correcció dels errors materials, aritmètics o de fet que emmalalteixin els seus actes administratius. No es pot recórrer a aquesta via per sol·licitar la nul·litat o anul·labilitat de l'acte, sinó perquè l'òrgan administratiu comprovi si ha incorregut en un error material, aritmètic o de fet en dictar-ho i procedeixi a la seva rectificació.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Presentació de sol·licituds

Termini del procediment
Continu, des del 2/10/2015En termini

Regulador

Article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (BOE 02/10/2015)

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Accés al procediment

Certificat digital
Cl@ve

Presentació de reclamacions

Accés al procediment amb Cl@ve

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Informació sobre el tràmit [PDF][108 KB]

Formulari d'informació

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 996901
REVOCACIÓ D'ACTES I RECTIFICACIÓ D'ERRORS

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 996901

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.