Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
És l'instrument en virtut del com els ciutadans (persones físiques i jurídiques) poden recórrer les decisions del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital que hagin posat fi a la via administrativa o no hagin estat recorreguts en termini, sempre que es concorri alguna de les causes de nul·litat de l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Regulador

Article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (BOE 02/10/2015)

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Accés al procediment

Certificat digital
Cl@ve

Presentació de reclamacions

Accés al procediment amb Cl@ve

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Información sobre el trámite [PDF][111 KB]

Formulario de información

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 996900
REVISIÓ DE DISPOSICIONS I ACTES NULS

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 996900

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.