Detalle de Procedimientos Electrónicos

TORNAR
Descripció
Registra les contrasenyes assignades pels organismes de control a les aprovacions de tipus d'unitats de transport de mercancias perilloses, peribles i contenidors CSC.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve Per codi d'expedient
Centre Directiu
Secretaria General d'Indústria y de la Petita i Mitjana Empresa - E04934403
Direcció General
Direccion General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa
Unitat de Gestió
S.G. de Qualitat i Seguretat Industrial
Tema
Registres

Regulador

Reial decret 97/2014, de 14 de febrer (BOE 27/02/2014)

pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol.

Accés al procediment

Certificat digital
Cl@ve
Per codi d'expedient

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 215421
Registre de contrasenyes de mercancias perilloses i peribles i continguts CSC

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 215421

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 97/2014 de 14 de febrero (Mercancias Peligrosas);
Categoría de los destinatarios
Finalidad del Tratamiento
Integrar información sobre aprobación de tipo de unidades de transporte de mercancías peligrosas, perecederas y contenedores CSC.
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario