Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Homologacion d'equips i maquinària de minería

Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. de Mines
Tema
Mines

Regulador

Reial decret 863/1985, de 2 d'abril (BOE 12/06/1985)

Pel qual s'aprova el Reglament General de Normes Basicas de Seguretat Minera.

Reial decret 2584/1981, de 18 de setembre (BOE 03/11/1981)

Pel qual s'aprova el Reglament General de les Actuacions del Ministeri d'Indústria i Energia en el camp de la normalizacion i homologacion.

Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre (BOE 06/02/1996)

Pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.

Reial decret 411/1997, de 21 de març (BOE 26/04/1997)

Pel qual es modifica el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i Seguretat Industrial.

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol (BOE 07/08/1997)

Pel qual s'estableixen les disposicions minimas de seguretat i salut per la utilizacion pels treballadors dels equips de treball.

Accés al procediment

Certificat digital

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 175530
Homologacion d'equips i maquinària de mineria

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario