Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa
Horretarako tresna da (Energia ministerioaren arabera, administrazioarekiko auzietako jurisdikzioaren aurrean inpugnatu ahal Turismo Agenda Digitala eta interesdunen onerako egintzak deuseztagarriak direnean legearen 48. artikuluan xedatutakoaren arabera, 2015erako 39/urriaren 1eko (herri administrazioen Jardunbideari, aldez aurretik interes publikoarentzat kaltegarritzat bere.
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Cl@ve
Kudeaketa Zentroa
Idazkariordetzaren Industria, merkataritza eta turismoa - E05034701
Zuzendaritza Nagusia
Idazkaritza Teknikoa
Kudeaketa Unitatea
S.G. baliabideak, Erreklamazioak eta justizia administrazioaren Arteko harremanak
gaia
Baliabideak eta erreklamazioak

Araudia

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Acceso al procedimiento con Certificado Digital

Actuaciones en reclamaciones ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de declaraciones de lesividad de actos anulables

Acceso al procedimiento con Cl@ve

Actuaciones en recursos ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Informazio osagarria

100 KB PDF] [] izapidea [buruzko informazioa

Informazio orria

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 996902
EGINTZA DEUSEZTAGARRIEN KALTEGARRITASUNAREN DECLARACIÓN

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario