Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa
Oinarrizko eskubidea da (29. art.), eta ale bidali den aukera, bai eta beren egoera edo gertaerak trasladarles herri-aginteen esku hartzea eskatzeko. ", Zioen azalpena eta lege organikoaren 4., 2001eko azaroaren 12koa, Eskaera Eskubidea arautzen zuten (HDLO-AK), adierazpen bide gisa dago entenderlo“ interesen alde eta herri lanetan eta hiritarren partehartzea legitimos ”. azpimarratu du Konstituzio Auzitegiak erreklamazioa administrazio bidea ez dela, “eskabidea edo eskaera bat edo errekurtso judizial bat du, eta ez du salaketa, bertan emandako hitza onartzeko prozedura kriminaleko legeko arauen eta administrazioaren zehatzeko ahalaren ” sektore guztietan (242 / AKE, 1993ko uztailaren 14an, FJ 1).
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Cl@ve
Kudeaketa Zentroa
Idazkariordetzaren Industria, merkataritza eta turismoa - E05034701
Zuzendaritza Nagusia
Idazkaritza Teknikoa
Kudeaketa Unitatea
S.G. baliabideak, Erreklamazioak eta justizia administrazioaren Arteko harremanak
gaia
Baliabideak eta erreklamazioak

Araudia

Espainiako konstituzioaren 29. artikuluak (BOE, 1978/12/29)

4/Lege Organikoa, 2001eko azaroaren 12an (2001/11/13 EAO).

eskaera eskubidea arautzen zuten.

2015 39/Legea, urriaren 1ekoa (BOE 2015/10/02).

(herri administrazioen Jardunbideari

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Presentación de Reclamaciones

Acceso al procedimiento con Certificado Digital

Actuaciones en Reclamaciones ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de reclamaciones

Acceso al procedimiento con Cl@ve

Actuaciones en reclamaciones ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Informazio osagarria

Informazioa PDF 108 KB] [] [izapidea

Informazio orria

Fitxa PDF 452 KB] [[] eskatzeko eskubidea

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 220330
Kirol ekintzak egiteko baimenak.

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

S.I.A. kodea: 220330

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.