Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa
Aukerako berraztertzeko errekurtsoa (tresna da; herritarren arabera (pertsona fisiko eta juridikoen) erabakiak errekurritzeko aukera Eskaini (Energia, turismoa eta Agenda digitala, egintza edo ebazpena berrikustea; administrazio organo horrek berak dicto, baldin eta bide administratiboa amaitzen. Errekurtso hori hautazkoa da, zuzenean jo baitaiteke prescindirse interposicion eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren.
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Cl@ve
Kudeaketa Zentroa
Idazkariordetzaren Industria, merkataritza eta turismoa - E05034701
Zuzendaritza Nagusia
Idazkaritza Teknikoa
Kudeaketa Unitatea
S.G. baliabideak, Erreklamazioak eta justizia administrazioaren Arteko harremanak
gaia
Baliabideak eta erreklamazioak

Araudia

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Presentación de solicitudes

Acceso al procedimiento con Certificado Digital

Actuaciones en recursos ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de reclamaciones

Acceso al procedimiento con Cl@ve

Actuaciones en reclamaciones ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Informazio osagarria

[KB PDF] [111] izapidea [buruzko informazioa

Informazio orria

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 215168
BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA REPOSICIÓN

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario