Aurkezpena

Helburua da dokumentuak berrerabiltzeko direla-eta sektore publikoko administrazioen eta erakundeen, pertsona fisikoek edo juridikoek, merkataritza-helburuekin edo ez komertzialak. beraz, betiere, erabilera hori administrazio-jarduera bat ez bada.

Helburu horiek lortzeko daude definituta 37/2007 legea, 2003/98/ee direktiba estatuko araudira ekartzen du, sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeko, eta, horrez gain, 18/2015 legea, uztailaren 9koa, 37/2007 legea aldatzen duena. lege honen 37/2007 errege dekretuaren bidez garatu era berean, 1495/2011-xedea zehaztu ahal izango dira, beraz, bere xedapen estatuko sektore publikoko sustatzea eta ahalik eta gehien erraztu esku jarri información del sector público.

Horrela:
  1. Erabilera berriak lor daitezke komertzial eta industrialekin bat sortuko du gizartearentzako balioa.
  2. Datu publikoak eskura jartzen, garden, argi eta inolako bereizkeriarik egin behar da, hau da, hazkunde ekonomikoa eta enplegua direla.
  3. Administrazio publikoen arteko operatibitateari errazten da herritarrei zerbitzu hobea ematen datuak erabili behar izanez gero.
  4. Antolakuntza eta sailkapenari bultzatzen da, datu erabilgarrien horrela, errazagoa da haren erabilera.

Informazioa berrerabiltzeari buruzko menpean dago baldintza orokorrak ere; adibidez, debekua informazioaren edukia desnaturalizatutako alkohol, alegia, faltsutu edo desitxuratu dela deskubritzen denean.

Araudia

2003/98/Ee zuzentaraua [PDF] [134,83 KB], sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzko azaroaren 17ko.

37/2007 Legea, berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko de la información del sector público.

1495/2011 Errege Dekretuaerrege dekretua, urriaren 24koa, garatzen duen azaroaren 16ko 37/2007 legea, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzkoa, estatuko sektore publikoko Eremua.

Industria, energia eta Turismo ministerioaren RISP bultzatzeko plana 2012-2013 [PDF] [562 KB], 2013 (e) ko azaroak 1.

2013/37/Eb zuzentaraua, europako parlamentuarena eta kontseiluarena [PDF] [1.021,20 KB], 2013ko ekainaren 26koa, 2003/98/ee zuzentaraua aldatzen duena, sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzkoa.

18/2015 Legeaagindua, uztailaren 9koa, 37/2007 legea aldatzen duena, azaroaren 16koa, sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzkoa.

Datu-katalogoa

Sartudatu-katalogoa.