Aurkezpena

Dokumentuak berrerabiltzeko helburua da sektore publikoko administrazioen eta erakundeen eskuetan dauden pertsona fisikoek edo juridikoek, xede komertzialetarako zein ez komertzialetarako, betiere, erabilera hori ez jarduera administratibo publikoari.

37 / 2007 Legean zehazten dira helburu horiek, 2003 / 98 / EE Zuzentaraua, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari, eta legeak ere 18 / 2015 uztailaren 9ko 37 / 2007 Legeak aldatzen duena. lege hau da, 37 / 2007 Errege Dekretuak 1495 / 2011, estatuko sektore publikoaren esparrurako beste datu hauek ere zehaztu beharko dira, eta, horretarako, eskura jartzea ahalik eta, horretarako, sektore publikoaren informazioa.

Hala:
  1. Erabilera berriak lor daitezke, merkataritzakoak nahiz gizartearentzako balioa sortzen dutenak.
  2. Datu publikoak modu garden eta argian eta bereizkeriarik gabe eskura jartzen dira, hazkunde ekonomikoa eta enplegua errazteko.
  3. Administrazio publikoen artean elkarrekiko operatibitatea errazten da, hiritarrei zerbitzu zabalagoa eskainiz, beren datuak erabili nahi badituzte.
  4. Datu erabilgarrien antolaketa eta sailkapena sustatzen da, eta horrek datuen erabilera errazten du.

Informazioa zenbait baldintza orokorren arabera berrerabili behar da, adibidez, informazioaren edukia ezin da desnaturalizatu, hau da, ezin da desitxuratu edo faltsutu.

Araudia

2003/98/CE zuzentaraua [PDF][134,83 KB], azaroaren 17koa, sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzkoa.

37/2007 Legea, azaroaren 16koa, sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzkoa.

1495/2011 Errege Dekretua , durriaren 24koa; horren bidez azaroaren 16ko 37/2007 Legea garatzen da, sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzkoa, estatuko sektore publikorako.

SPIB sustatzeko Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren 2012-2013 ko plana [PDF][562 KB].

2013/37/UE Europako Parlamentuaren eta 26 Ekaina 2013 [PDF] [1.021,20 KB], aldatzen duena Zuzentaraua Kontseiluak sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari aldatzen dauen 2003/98/EC .

eta 18 / 2015, uztailaren 9ko 37 / 2007 legea aldatzen duena.