Formatuak

CSV

Formatu irekiko testu lauko dokumentu mota, komen bidez bereizitako zutabetan eta lerro-jauziz bereizitako errenkadetan datu tabularrak irudikatzeko erabilia. Bere luzapenak hauek dira: .csv eta .txt.

CSV erreferentziak

ODF

Dokumentu formatu irekia, OASIS aplikazio ofimatikoetarako; fitxategi estandarreko formatu bat da, dokumentu ofimatikoak biltegiratzeko, besteak beste kalkulu orriak, zirkularrak, grafikoak eta aurkezpenak. XML eskema lengoaian oinarritzen da, hasieran OpenOffice.org suite ofimatikoan inplementatutakoan.

Fitxategien luzapenak:

  • testua: .odt
  • kalkulu-orria: .ods
  • marrazkia: .odg
  • grafikoa: .odc
  • formula matematikoa: .odf
  • datu-basea: .odb
  • irudia: .odi
  • dokumentu maisua: .odm

ODF erreferentziak

PDF

Formatu eramangarri unibertsaleko dokumentua. Dokumentuaren itxura mantentzen du, erabilitako sistema eragilea edozein delarik ere, eta testu konbinazioak, bektore-irudiak eta bit mapak barne hartzen ditu. Multiplataforma da, hau da, sistema nagusietan aurkeztu daiteke, jatorrizko dokumentuaren itxura eta egitura aldatu gabe.

PDF erreferentziak

RDF

Baliabideak Deskribatzeko Esparrua (RDF) l W3C-k (World Wide Web Consortium) garatutako espezifikazio bat da, subjektua-predikatua-objektua formako adierazpenen bidez web orriaren baliabideak deskribatzeko eta informazioa modelatzeko. RDF eta beste tresna batzuk konbinatzeak orriei esanahia gehitzea ahalbidetzen digu, eta web semantikarako funtsezko teknologietako bat da.

RDF erreferentziak

SHP

Shapefile datu espazialen formatu bat da, eta Informazio Geografikorako Sistemen (GIS) artean informazio geografikoa elkarri trukatzeko estandarra kontsideratzen da. Bektore formatu bat da, biltegiratze digitalekoa, ESRI-k garatua; bertan elementu geografikoen lokalizazioa gordetzen da, baita horiei lotutako atributuak ere.

SHP erreferentziak [PDF][123,79 KB]

SPARQL

W3C-k garatutako lengoaia da, RDF-n datuak kontsultatzeko aukera ematen duena. Web Semantikoaren funtsezko tresna bat da.

SPARQL erreferentziak

XML

Metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el W3C (World Wide Web Consortium ). Permite definir los datos de forma que es posible estructurarlos utilizando para ello etiquetas que no están predefinidas. Es el estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas.

XML erreferentziak

Excel

Formato propietario de hojas de cálculo desarrollado por Microsoft, que contiene filas y columnas de celdas y cada una puede incluir datos, fórmulas, texto, tablas y gráficos.

Excel erreferentziak

WMS

El servicio de Mapas web es un servicio definido por el OGC (Open Geospatial Consortium) que produce mapas de datos referenciados espacialmente, de forma dinámica a partir de información geográfica. Es un estándar internacional que define un mapa como una representación de la información geográfica en forma de un archivo de imagen.

WVS erreferentziak

JSON

JSON (JavaScript) arin datuak trukatzeko formatua, erraz pertsona eta erraza belaunaldi eta interpretazio makinen ek ulertzen da. Da Javascript programazio hizkuntza, bereizi testu formatuan hizkuntza izateagatik ezaugarritzen azpimultzo batean oinarritzen da.

JSON erreferentziak