Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa
Erakundeen erregistroa
Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Sarbide askea
Kudeaketa Zentroa
Idazkariordetzaren Industria, merkataritza eta turismoa - E05034701
Zuzendaritza Nagusia
Sin especificar
Kudeaketa Unitatea
Zerbitzuen ikuskapena nagusiaren eta herritarrekiko sistema orokorra.
gaia
Erregistroak

Araudia

ITC// 2010 agindu 1197 apirilaren 29ko (BOE 2010/05/10)

erakundeen erregistroa sortu eta arautzen duen laguntza eskatzen du, Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala
Ziurtagiri digitalaren bidez sartzeko prozedura irudian
Sarbide askea
Sartu al prozedura

Informazio osagarria

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 991076
Laguntzak eskatzen dituzten entitateek-RESA-Registro

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

S.I.A. kodea: 991076

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Orden ITC/1197/2010
Categoría de los destinatarios
Finalidad del Tratamiento
Registrar datos y documentación de entidades y sus representantes para facilitar el acceso y la gestión de ayudas y subvenciones del ministerio
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.