Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Autorización para a construción, modificación, ampliación e operación de xeración, transmisión e distribución

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Energia Electrica
Tema
Enerxía eléctrica

Regulamentaria

Lei 54/1997, de 27 de Novembro, do sector eléctrico (BOE 28/11/1997)

Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro (BOE 27/12/2000)

Polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro (BOE 26/01/2008)

Polo que se aproba o texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos.

Real Decreto 1131/1988 regulamento de execución do RD 1302/1986 de avaliación de impacto ambiental  (BOE 05/10/1988)

Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (BOE 02/07/2002)

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril (BOE 21/04/2007)

Polo que se aproba o Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 178380
Autorizacion para a construccion, modificacion, ampliacion e explotacion de instalacións electricas de produccion, transporte e distribucion.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario