Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Solicitude de Autorización de exportación de vacinas  da Covid-19.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Comercio - E05030801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Política Comercial
Unidade de Xestión
S.X. de Comercio Internacional de Mercadorías
Tema
Permisos

Regulamentaria

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/111 de la Comisión de 29 de enero de 2021 (DOUE 30/01/2021)

por el que se supedita la exportación de determinados productos a la presentación de una autorización de exportación.

AVISO IMPORTANTE

Lembre que na primeira solicitude que fagan as empresas que celebraron un acordo de adquisición anticipada (AAA) coa Comisión Europea deben achegar os datos de relativos ás súas exportacións no últimos tres meses previos á entrada en vigor do Regulamento 2021/111.

O Regulamento 2021/111 deixará de estar en vigor o próximo 13 de marzo de 2021, as autorizacións emitidas conforme ao este Regulamento seguirán sendo válidas despois desa data.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso a la solicitud de Autorización de exportación de vacunas de la COVID-19 con Certificado Digital.

Plantillas a cumplimentar que debe aportar junto con la solicitud en formato ODS:

Acceso a la Subsanación de la solicitud de Autorización de exportación de vacunas de la COVID-19 con Certificado Digital.

Cl@ve

Acceso a la solicitud de Autorización de exportación de vacunas de la COVID-19 con cl@ve.

Plantillas a cumplimentar que debe aportar junto con la solicitud en formato ODS:

Acceso a la Subsanación de la solicitud de Autorización de exportación de vacunas de la COVID-19 con cl@ve.

Información de axuda para todos os modos de acceso

En caso de darse algunha incidencia no enchemento das solicitudes póngase en contacto coa Oficina Virtual, explicando o problema e achegando, dependendo do caso, as pantallas de erro. Indique tamén o seu nome e número de teléfono e un dos nosos técnicos porase en contacto con vostede, no teléfono que nos indique, no menor tempo posible.

Para calquera aclaración relativa á tramitación da súa solicitude pode contactar coa Subdirección Xeral de Comercio Internacional de Mercadorías a través do correo electrónico: productosindustriales@mincotur.es

É recomendable ler os seguintes documentos relativos á presentación das solicitudes.

Instrucións (solicitude-emenda) para o procedemento de Autorización de vacinas da Covid-19 [PDF] [224 KB]

Requisitos técnicos para a presentación de solicitudes [PDF] [47 KB]

Solucións a posibles problemas técnicos [PDF] [702 KB]

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 2404909
Autorización de exportación de vacinas COVID-19

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario