Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Os procesos disciplinarias instaurado a Provedores de Servizo de Certificación, por violación das disposicións da Lei 59/2003 de 19 de decembro, a sinatura electrónica
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado para o Avance Dixital - E05032701
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
S.X. de Servizos da Sociedade da Informacion
Tema
Sancións

Regulamentaria

Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeo e do Consello [PDF] [129 Kb]

de 13 de decembro de 1999 pola que se establece un marco comunitario para a firma electronica

Lei 56/2007, de 28 de decembro, de Medidas de Impulso da Sociedade da Informacion (BOE 29/12/2007)

Lei 59/2003, de 19 de decembro, de firma electronica (BOE 29/12/2003)

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso ao procedemento con certificado dixital

Cl@ve

Información adicional

Solicitude de informacion por correo electronico

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 990985
Procedemento sancionador por infraccións tipificas na Lei 59/2003, de 19 de decembro, de Firma Electronica

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario