Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Concesión, renovación e rescisão das concesións de minería (ou sitios de almacenamento)

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Hidrocarburos e Novos Combustibles
Tema
Petróleo

Regulamentaria

Lei 12/2007 pola que se modifica a Lei 34/1998 de 7 de outubro (BOE 03/07/2007)

Do Sector de Hidrocarburos co fin de adaptala ao disposto na Directiva 2003/55/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 26 de xuño de 2003 sobre normas comúns para o mercado interior do gas natural.

Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos (BOE 08/10/1998)

Real Decreto 2362/1976, de 30 de xullo (BOE 14/10/1976)

Polo que se aproba o Regulamento da Lei sobre Investigación e explotación de hidrocarburos de 27 de xuño de 1974.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991790
Outorgamento, prorroga e extincion de concesións de explotacion (xacementos ou almacenamentos)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario